Επίθετα Adjectives
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
 • B1 -ε /-α /-ε
 • Β2 -ο /-α /-ο
 • B3 -ε /-α /-ιου
 • Β4 -ε /-ε /-ε
 • Β5 -ο /-ο /-ο
 • Β6 -ιού /-ία /-ιού
 • Β7 -η /-α /-ικο
 • Β8 -ε /-ε /-ιου
 • B Επίθετα  Adjectives

  B1 επίθετα σε -ε /-α /-ε   adjectives in -ε /-α /-ε
  ατЁέ
  μεγάλος big
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. ατЁέ [atʃ] ατЁά [atʃ] ατЁέ [atʃ]
  Γεν. Gen. ατЁού [atʃ] ατЁά [atʃ] ατЁού [atʃ]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. ατЁοί [atʃ] ατЁοί [atʃ] ατЁά [atʃ]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: κράμα [krma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B2 επίθετα σε -ο /-α /-ο   adjectives in -ο /-α /-ο
  λίγο
  λίγος few, little (quantity)
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. λίγο [ʎɣo] λίγα [ʎɣa] λίγο [ʎɣo]
  Γεν. Gen. λίγου [ʎɣu] λίγα [ʎɣa] λίγου [ʎɣu]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. λίγοι [ʎʝi] λίγοι [ʎʝi] λίγα [ʎɣa]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: κακό [kak] κακός bad, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B3 επίθετα σε -ε /-α /-ιου   adjectives in -ε /-α /-ιου
  κουβάνε
  μαύρος black (<AG. κυϜάνεος)
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. κουβάνε [kuvne] κουβάνα [kuvna] κουβάνιου [kuvɲu]
  Γεν. Gen. κουβάνε [kuvne] κουβάνα [kuvna] κουβάνιου [kuvɲu]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. κουβάЈοι [kuvni] κουβάЈοι [kuvni] κουβάνα [kuvna]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: ξένε [ksne] ξένος foreign, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B4 επίθετα σε -ε /-ε /-ε   adjectives in -ε /-ε /-ε
  άραχλε
  κακός bad
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. άραχλε [raxle] άραχλε [raxle] άραχλε [raxle]
  Γεν. Gen. άραχλε [raxle] άραχλε [raxle] άραχλε [raxle]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. άραχλοι [raxli] άραχλοι [raxli] άραχλα [raxla]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: άδεξε [ekse] άσχημος ugly, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B5 επίθετα σε -ο /-ο /-ο   adjectives in -ο /-ο /-ο
  άδικο
  άδικος wrong
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. άδικο [iko] άδικο [iko] άδικο [iko]
  Γεν. Gen. άδικου [iku] άδικου [iku] άδικου [iku]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. άδιτЀοι [itˢi] άδιτЀοι [itˢi] άδικα [ika]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: ανέφταιγο [anfteɣo] αθώος not to blame, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B6 επίθετα σε -ιού /-ία /-ιού   adjectives in -ιού /-ία /-ιού
  βαθιού
  βαθύς deep
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. βαθιού [vaθ] βαθία [vaθa] βαθιού [vaθ]
  Γεν. Gen. βαθιού [vaθ] βαθία [vaθa] βαθιού [vaθ]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. βαθοί [vaθ] βαθίε [vaθe] βαθία [vaθa]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: παχιού [pa] παχύς fat, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B7 επίθετα σε -η /-α /-ικο   adjectives in -η /-α /-ικο
  γρινιάρη
  γρινιάρης complaining
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. γρινιάρη [ɣriɲri] γρινιάρα [ɣriɲra] γρινιάρικο [ɣriɲriko]
  Γεν. Gen. γρινιάρη [ɣriɲri] γρινιάρα [ɣriɲra] γρινιάρικου [ɣriɲriku]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. γρινιάρηδε [ɣriɲrie] γρινιάρε [ɣriɲre] γρινιάρικα [ɣriɲrika]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: ζηλιάρη / ζηλιάЂη [ziʎri / ziʎʒi] ζηλιάρης jealous, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  B8 επίθετα σε -ε /-ε /-ιου   adjectives in -ε /-ε /-ιου
  έμισε
  μισός half
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. έμισε [mise] έμισε [mise] έμιЁου [miʃu]
  Γεν. Gen. έμισε [mise] έμισε [mise] έμιЁου [miʃu]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. έμισοι [misi] έμισοι [misi] έμισα [misa]

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: πλέτερε (θηλ./fem. πλέτερε, ουδ./neut. πλέτεЂου ή/or πλέτερε) [pltere, plteʒu] περισσότερος more, πρώτε (θηλ./fem. πρώτε ή/or πρώτα, ουδ./neut. πρώκιου) [prte, prcu] πρώτος first, δεύτερε (θηλ./fem. δεύτερε, ουδ./neut. δεύτεЂου) [ftere, fteʒu] δεύτερος second.

  Αρχή
  Top